Välkommen till

Bilderna ovan visar några vackra samlarstuffer

Höst-vinterprogram 2016

 

Månadsmöten:

Ons. 7/9 Vi presenterar höstens program och mineralträffar. Per Oscarsson berättar om intressanta metaller – i kväll om Molybden.

Kaffe och smörgås till självkostnadspris.

Mineralmuseet, Ludvika Gammelgård kl. 19.00

 

Ons. 5/10 Erich Spicar berättar om Astroblem och Meteoriter. Kaffe och smörgås till självkostnadspris. Mineralmuseet, Ludvika Gammelgård kl. 19.00

 

Lörd. 15/10 Medlemmar ur Västerås Amatörgeologiska Förening kommer till oss och Mineralmuseet. Vi berättar om Museet, samlingarna och bjuder på kaffe och smörgås. Därefter mineralexkursion till Gräsbergs gruvor för att leta kvarts, bergkristall och div. sulfider. Samling kl. 10.00 i Mineralmuseet.

 

Ons. 2/11 Klubbmöte med Gunnar Lidén, Örebro och Lilian Jacobsson, VBGF som kl. 18.30berättar om deras nya bok Två berättelser om Ludvika By från Utkant till Centralpunkt och Vad dokumenten berättar. Handlar om Ludvikas tidiga historia och bebyggelse. Kaffe och smörgås till självkostnadspris. Mineralmuseet, Ludvika Gammelgård kl. 18.30. OBS! tiden.

 

Ons. 7/12 Vi visar en aktuell geologisk film om ??. Geologisk tipspromenad – alla vinner! Vi bjuder på Julkaffe och smörgås. Mineralmuseet, Ludvika Gammelgård kl. 19.00.

 

Exkursioner:

 

Ons 25/8 –Geologiresa till Östersundsområdet. Fröå, Handöl, Brunflo, Lockne, m.fl.

Sön 28/8platser. Anmälningstiden utgången. Lilian Jakobsson samordnar.

 

Lör 3 sept. Mineralexkursion till Långban och Gåsgruvan (oklart om vi kan få komma in i Gåsgruvan). OBS! Gemensam avfärd i egna bilar från Ludvika Gammelgård kl. 8.00. Ta med något att äta och dricka! Samåk gärna!

 

Sön 11 sept Mineralutflykt till Örabergsgruvorna i Grängesberg. Där kan man finna div. malmer och mineral. Samarrangemang med Geologins Dag. Avfärd 10.00 från Ludvika Gammelgård.

 

Har du funderingar kring våra exkursioner kontakta Evald Persson, 0240-15069

eller 070-3409210 eller någon i styrelsen.

Styrelsen vill påpeka att alla exkursioner sker på egen risk och rekommenderar alla att ta rejäla kläder och använda skyddsglasögon och handskar när man slår i sten.

 

 

Mineralmässor:

 

1-2/10 VAGS mineral- och stenmässa i Westinghouse Arena, belägen centralt i

Västerås. Lördag 10.00 - 17.00, söndag 10.00 -16.00.

Information http://www.vags.org/show.shtml

 

15-16/10 Göteborgs sten- o. smyckesmässa i Aeroseum, Göteborg. Information

S. Sjöberg tel. 031-558300

 

20/11 SAGS mineralmässa, Stockholm, Geovetarhuset, Stockholms Universitet.

Information www.sags.nu

 

Geologins Dag firas i år den 9 - 11 september över hela landet.

 

9 sept. Öppet hus där vi visar våra samlingar i Mineralmuseet på Ludvika

kl. 10-14 Gammelgård och informerar om intressanta malmer och mineral. Tag gärna med egna stenar för identifiering. Tipspromenad.

 

10 sept. Informationsbord på Gågatan, Ludvika. Vi visar

kl. 10-14 mineral, malmer, litteratur, kartor, m.m. Liten tipspromenad.

 

11 sept. Stenutflykt till Örabergsgruvorna, Grängesberg i samarbete med Geologins dag för att leta Kvarts, Molybdenglans, m.m. OBS! Gemensam avfärd i egna bilar från Ludvika Gammelgård kl. 10.00. Samåk gärna!

 

Kurser: Slipa – trumlagrupper i Gruvkontoret

Vi visar utrustning, material och vad man kan göra. Start under sept.

Lokal: Gruvkontoret, Ludvika Gammelgård. Frågor till Evald Persson, tel. 0240-15069, 070-3409210 eller Viljo Vehmanen, tel. 0240-23848

 

Övrigt

 

Sön. 4/12 Gammelgårdens Julmarknad i Ladan. Vi deltar med lotterier, information 12 - 16i Mineralmuseet, m.m.

 

Sön 5/2 2017 VBGF:s årsmöte i Mineralmuseet på Ludvika Gammelgård kl. 15

 

 

Medlemsavgift

Har du betalat medlemsavgiften för 2016? Vi saknar några medlemsavgifter så kolla om du betalat! Vi har även något inbetalningskort utan avsändare. Oförändrat under 2016 100:- för vuxen och 25:- för övrig familjemedlem samt ungdom under 18 år. Plusgiro 462 48 77 – 9.

 

Medlemsavgiften är en mycket viktig del i vår ekonomi och verksamhet. Vi vill bl.a. investera i ny utrustning till mineralmuseet. Vi planerar även för att utöka informationen i våra stenmontrar med kem. formler och på flera språk.

 

Allmänt:

 

Mineralmuseet har 17 montrar med mer än 1200 olika mineralstuffer. 7 används till systematisk presentation av mineralriket, 5 till presentation av mineral från lokaler i vår närhet, bl.a. en monter med bara mineral från Långban, Harstigen och Nordmark. En monter med bara material från Världsarvet Falu Gruva. UV-montern med spännade mineral som lyser i UV-ljus har kompletterats. En minnesmonter med ett urval av Henry Erikssonstuffer har tillkommit under året.

 

I klubblokalerna på Gammelgården har vi diverse utrustning som står till medlemmarnas

förfogande: diamantsåg, mikroskop, UV-lampor, radioaktivitetsmätare, osv. Dessutom

har vi många aktuella tidningar och böcker om geologi och mineralogi och en bra

samling med referensmineral. Klubblokalerna är tillgängliga första onsdagen i månaden

i samband med månadsträffarna eller efter kontakt med någon i styrelsen.

 

Välkomna till hösten och vinterns aktiviteter!

 

Västerbergslagens Geologiska Förening

 

Kolla vår fina hemsida! Den innehåller rapporter, information om nya aktiviteter, många

bilder på mineral, gruvor, mm. Där skriver vi också in ev. ändringar eller tillägg i

programmet.

http://www.vbgf.se

 

Vi planerar sändlista för nyheter och ändringar via mail. Vill du ha nyheter och information via

mail så sänd din mail-adress till vbgf@telia.com med texten: jag vill ha nyhetsinfo via mail.

 

 

ÖVRIGT:

Intressanta rapporter:skrivna av Erich Spicar om bl.a hans nyupptäckta Astroblem kring Síljansringen. Även ny rapport om möjligt astroblem Närkesslätten. Även ny artikel: "Ett försök att förstå Orsa-sandstenens tillkomst"

Klicka på länken RAPPORTER i menyn till vänster.ÖVRIGT:

Intressanta rapporter:skrivna av Erich Spicar om bl.a hans nyupptäckta Astroblem kring Síljansringen. Även ny rapport om möjligt astroblem Närkesslätten. Även ny artikel: "Ett försök att förstå Orsa-sandstenens tillkomst"

Klicka på länken RAPPORTER i menyn till vänster.

 

 

 

copyright © 2011 Västerbergslagens Geologiska Förening Ludvika