(Denna del av hemsidan är under uppbyggnad just nu ...! Synpunkter ska samlas in och vissa utvalda stuffer fotograferas)

Museets mineral-, bergarts- och fossilsamlingar

Förklaring av tabelltext: I följd skrivs mineralets namn, kemisk formel, fyndplats (ort och landskap).
                                         Artdatabasens beteckningar för landskap används t.ex. Dalarna = Dlr.

Mineralen är ordnade efter det internationella klassificeringssystemet dvs. i 9 klasser nämligen:

Klass I       Grundämnen

Klass II     Sulfider och sulfosalter

Klass III    Halogenider

Klass IV    Oxider och hydroxider

Klass V     Karbonater, borater och nitrater

Klass VI    Sulfater, kromater, molybdater och wolframater

Klass VII   Fosfater, arsenater och vanadater

Klass VIII  Silikater:

       Klass VIII:1 Neosilikater

       Klass VIII:2 Sorosilikater

       Klass VIII:3 Cyklosilikater

       Klass VIII:4 Inosilikater

       Klass VIII:5 Phyllosilikater

       Klass VIII:6 Tektosilikater
Klass IX    Organiska mineral

Klass X      Bergarter

Klass XI    Fossil

Klass XII  Övrigt (Meteoriter, artefakter etc.) 

 

 

Klass I       Grundämnen


Koppar Cu Michigan USA Koppar Cu gediget Michigan USA Koppar Cu Garpenberg Dlr Koppar Cu Jakobsberg
 
Silver Ag
Åmmebergs gruva
Silver Ag
Zinkgruvan Nrk
Silver Ag
Garpenberg norra Dlr
Silver Ag
Garpenberg Dlr
 
Guld Au   Gediget
Utah USA
Guld Au     Gediget
Boliden Vb
Guld Au     Gediget
Boliden Vb

 Guld Au   Guldmalm
Boliden Vb

 
Bly Pb  Gediget
Garpenberg Dlr
Bly Pb  Gediget
Långban Vrm
 
Arsenik As
Storliden Vb
Antimon Sb gediget
Nurmo Finland
 Grafit C
Viscaria Lpm
 
Svavel S gediget
Machow Polen
Diamant C Rådiamanter i skärverktyg  Sydafrika  Kvicksilver Hg Cinnober
Almaden Spanien

 

Klass II       Sulfider och sulfosalter

Kopparglans (Chalkosit )Cu2S Malakit   Aitik Vb

Kopparglans (Chalkosit )Cu2S Kesebol  Dls

Kopparglans (Chalkosit )Cu2S Norberg  Vstm

Kopparglans (Chalkosit )Blyglans Cu2S Saxberget  Dlr

 

 

 

Kopparglans (Chalkosit )Cu2S Garpenberg Odalf. Dlr

 

 

 


Bornit Cu5FeS4
okänd fyndort

Bornit Cu5FeS4
Håksberg Dlr

Bornit Cu5FeS4 
Fröå gruva  Jmt

Pentlandit   (Ni, Fe)9S8
Falu gruva Dlr

Zinkblände ZnFeS
Cherokee  USA

Zinkblände ZnFeS Pyrit
Falu gruva  Dlr

Zinkblände ZnFeS
Broken Hill Australien

Zinkblände ZnFeS
Brantevik Sk

Zinkblände ZnFeS 
Kalkugnstorp Kjula  Srm

Kopparkis CuFeS  Hedenbergit Yxsjöberg Vstm

Kopparkis CuFeS  Magnetit Riddarhyttan Vstm

Kopparkis CuFeS  Magnetit Norberg Vstm

Kopparkis CuFeS  Saxberget Dlr

Kopparkis CuFeS  Magnetkis Norberg Vstm

Kopparkis CuFeS 
Storliden  Vb

Kopparkis CuFeS Magnetit
Norberg   Vstm

 

 

Tetrahedrit Cu12Sb4S13 Kvarts   Peru

Blyglans PbS 
Blaikengruvan Lpm

Blyglans PbS  Kvarts
Garpenberg Dlr

 

Blyglans PbS Kopparkis
Saxberget Dlr
Blyglans PbS Kopparkis, Kalcit  Falu gruva  Dlr Blyglans PbS  Pyrit, Klorit 
Falu gruva  Dlr
Blyglans PbS   
Mexiko
Clausthalit  PbSe
Falu gruva Dlr
Magnetkis FeS 
Stollberg Dlr
Magnetkis FeS 
Persberg Vrm
Magnetkis FeS 
Chihuahna  Mexiko
Nickelin NiAs
Lainijaur Lpm
Tellurobismutit Bi2Te3Tetradymit  Boliden Vb Valleriit  4(Fe,Cu)S.3(Mg,Al)(OH)Gåsgruvan Vrm Antimonglans Sb2S2 Kalcit
Kazakstan
Linnaeit (koboltkis) CoCo2S4
Gladhammar Sml
Vismutglans  Bi2S3
Bastnäs Vstm
Vismutglans  Bi2S3
Storfallsberget Dlr
Vismutglans  Bi2S3
Åsgruvan Norberg Vstm
Svavelkis (Pyrit) FeS2
Marissa, Illinois USA

Svavelkis (Pyrit)  FeS2
Flusspat  Okänd fyndort

Svavelkis (Pyrit)  FeS2 Kvartsguldförande
Sillerud Vrm

Svavelkis  (Pyrit) FeS2
Rösjön Dlr
Svavelkis  (Pyrit) FeS2 Fältspat Kjula, Kalkugnstorp Sm

Svavelkis (Pyrit) FeS2 Granat  Malmberget

Svavelkis (Pyrit)  FeS2
Peru

Svavelkis (Pyrit) FeS2 Ingelsgruvan   Vstm Svavelkis (Pyrit)  FeS2
Falu gruva Dlr

Svavelkis (Pyrit) FeS2 Persberg  Vrm

Koboltglans  CoAsS
Falu gruva Dlr

 

 

Koboltglans  CoAsS
Håkansboda Vstm
Koboltglans  CoAsS Magnetkis
Håkansboda Vstm

 

 

Markasit FeS    
Malmberget   Lpm

Markasit FeS            Stollberg Dlr

Markasit FeS    
Lägensdorf  Tyskland

Arsenikkis   FeAsS guldförande
Krångfors  Vb

Arsenikkis  FeAsS Magnetkis 
Stollberg  Dlr

Arsenikkis  FeAsS Zinkblände  Falu gruva Dlr

Arsenikkis   FeAsS Knebelit
Hillängsgruvan Dlr

Arsenikkis   FeAsS 
Boliden
  Vb
Löllingit   FeAs2 Kvarts Muskovit Varuträsk
Långsjökullen Vb
Löllingit   FeAs2 
Långsjökullen Ång
Molybdenglans MoSWolframit Baggetorp Ögl
 
Molybdenglans MoSGranat    Grängesberg Dlr Molybdenglans MoSWolframit Baggetorp Ögl Molybdenglans MoS
Wigströmsgruvan Vstm
Molybdenglans MoSÖraberget Dlr
   
Molybdenglans MoS
Tjällmo Ögl
Skutterudit (Co,Ni)As3
Bou Azzer Marocko
  Geocronit Pb14(Sb,As)S23  Boulangerit Pb5Sb4S11  Pyrit Jugoslavien
Orpiment As2S3   Peru Idait Cu5FeS6 Sylvanit (Au,Ag)2Te4
Utah USA
Irarsit (Ir,RuRh,Pt)AsS Sudburyit, Hollingworthit Njuggträskliden Vb
Langbeinit K2Mg2(SO4)3
Tyskland

 

Klass III    Halogenider

Halit (Stensalt) radioaktivt NaCl
Hannover Tyskland
Halit (Stensalt) NaCl
Alsac Frankrike
Halit (Stensalt) NaCl
Hannover Tyskland
Halit (Stensalt) NaCl
Polen

Halit (Stensalt) NaCl Frankfurt Tyskland Flusspat (Fluorit) CaF2 Cave-in-Rock USA
Flusspat (Fluorit) CaF2 England Flusspat (Fluorit) CaF2 
England (2)
Flusspat (Fluorit) CaF2 Sonora Mexiko Flusspat (Fluorit) CaF2 Diopsid         Björbo Dlr

 Flusspat (Fluorit) CaF2  
 Öraberget  Dlr
Flusspat (Fluorit) CaF2  
 Okänd fyndort
Flusspat (Fluorit) CaF2  
Pegmatit Öraberget  Dlr
Flusspat (Fluorit) CaF2  
kristaller Okänd fyndort
 
 Flusspat (Fluorit) CaF2 
Kvarts Kopparkis
Malmberget Lpm 
Flusspat (Fluorit) CaF2  
Epidot Grängesberg Dlr
 
Flusspat (Fluorit) CaF2  
Gruvberget Leksand Dlr
Flusspat (Fluorit) CaF2  
Skapolit Wigströmsgruvan Vstm
 

 Flusspat (Fluorit) CaF2  
Yxsjöberg Vstm
Kryolit Na3AlF6 Blyglans
Ivigtut Grönland
Yttrocerit CaF2-(Ce) Kvarts Falu gruva Dlr Thomsenolith NaCa[AlF6] • H2O
Ivigtut Grönland


 

Klass IV    Oxider och hydroxider

 

Spinell  MgAl2O4 Kalcit Chondrodit     Axberg Nrk Spinell  MgAl2O4
Åkers styckebruk Srm
Spinell  MgAl2O4
Åkers styckebruk Srm
Pleonast MgAl2O4 (järnhaltig
Spinell) Kaveltorp Kopparberg Vstm
Gahnit (Zinkspinell) ZnAl2O4 Näverbergsgruvan Falun Dlr Magnetit Fe3O4
Grängesberg Dlr
Magnetit Fe3O4 Hematit
Grängesberg Dlr
Magnetitkristaller Fe3O4 Talk
Palagruvan  Lpm
Kromit (Fe,Mg)CrO4
Feragen Norge
Chrysoberyll BeAl2O4
Kolsva Vstm
Bixbyit Mn,Fe)O3 Allurgit
Ultevis Jokkmokk Lpm
Hematit  Fe2O3
Grängesberg Dlr
Hematit Fe2O3
Elba Italien
Korund Al2O3 Fältspat
Froland Norge
Ilmenit FeTiO3 Fältspat
Björkhälla Nora Vstm
Ilmenit FeTiO3 (Titanjärn)
Froland Norge
c Pyrochlor (Ca,Na)Nb2O6(OH,F) Nefelin Mikroklin
Tjölling  Norge
Kvarts (Ametist) SiO2 Breccia
Ärten Sågen Dlr
Kvarts (Ametist) SiO2
Ärten Sågen Dlr
Kvarts (Ametist) SiO2
Brasilien
Pyrolusit MnO2 Leptit
Nukutusvaara Lpm
Pyrolusit MnO2
Bölet  Vg
Pyrolusit MnO2 
Munkeboda Ög
Rutil TiO2 Kyanit
Horrsjöberg Vrm
Cassiterit SnO2 Kvarts
Räggen  Jmt
Hollandit BaMn8O16
Ultevis  Lpm
Romanechit (Ba,H2O)Mn5O10 Baryt    Bölet  Vg Columbit FeNb2O6
Kaatila Finland
Yttrotantalit Y(U,Fe)(Ta2O4
Skuleboda Vg
Fergusonit -(Y) YNbO4
Ytterby Srm 
Pechblände UO2 (variant av Uraninit) Kalcit     Stråssa Vstm Brucit Mg(OH)2
Bjässhöjden Hjulsjö Vstm
Brucit Mg(OH)2
Tallgruvan Norberg Vstm
Brucit Mg(OH)2 (Manganhaltig)
Gåsgruvan Vrm
Götit FeO(OH) Limonit
Stollberg Dlr
Manganit MnO(OH)
Spexeryd    Sml

 

Klass V    Karbonater, borater och nitrater

 

Kalcit CaCO3
Axberg, Örebro
Kalcit CaCO3
Kavlås, Tidaholm

Kalcit CaCO3
Storstrecksgruvan, Hofors

Kalcit CaCO3
Kirunavaara
Kalcit CaCO3
Skåne
Kalcit CaCO3
Offerdal
Kalcit CaCO3
Kvarts
Malmberget
Kalcit CaCO3

Kalcit CaCO3
Kalcit CaCO3
Kalcit CaCO3
Kalcit CaCO3


Kalcit CaCO3
Kalcit CaCO3
Kalcit CaCO3
Kalcit CaCO3


Kalcit CaCO3
Kalcit CaCO3
Kalcit CaCO3
Kalcit CaCO3


Dolomit CaMgCO3
Kalcit
Kalvbäcken, Säter


Kalcit CaCO3
Kalcit CaCO3
Kalcit CaCO3
Dolomit CaMgCO3
 Dolomit CaMgCO3
Sala silvergruva

Aragonit
CaCO3
Manglanilla Spanien

Aragonit (kristaller)
CaCO3
Atlasbergen Marocko

Ankerit (Brunspat)
  CaFe(CO3)2
 Knollegruvan Dalsland

Azurit 
Cu3(CO3)2(OH)2
Chrysocolla
Arizona, USA
Azurit 
Cu3(CO3)2(OH)2
Arizona, USA
Azurit Cu3(CO3)2(OH)2
Devillin
Kiruna
Bastnäsit
(Ce,La)(CO3)F
Cerit
Bastnäs

 

 

 

Klass VI    Sulfater, kromater, molybdater och wolframater

 

  

 

 

Anhydrit Kopparkis          Ca(SO4)
Falu gruva Dlr

Anhydrit Ca(SO4)
 Tyskland

 Anhydrit Ca(SO4)
Grängesberg  Dlr

 

 

  

  

 Gips CaSO4.2H2O
 Montalban, Spanien

  Gips CaSO4.2H2O
 Magnetit
 Falu gruva

  Gips CaSO4.2H2O
 Lublin, Polen

 Gips CaSO4.2H2O
Pila, Polen

 

  

  

 Botryogen 
MgFe(SO4)2OH).7H2O
 Falu gruva, Dlr

Melanterit FeSO4.7H2O
Kuså gruva Dlr

Halotrichit   
FeAl2(SO4)4.22H2O  
Falu gruva Dlr

Halotrichit   
FeAl2(SO4)4.22H2O  
Falu gruva Dlr

  

Jarosit KFe3(SO4)2(OH)6
Pyrit
Bäsinge

 Brochantit Cu4(SO4).6H2O
Magnetit
Bastnäs

  

 

 

  

  

 

Gips  (variant Alabaster)   Ca(SO4).2H2O
Volterra Italien

  

  

 

Klass VII   Fosfater, arsenater och vanadater

 

  

  

 

 

 

Amblygonit 
 (Li,Na)Al(PO4)(F,OH) Varuträsk Vb

 xxxlit  Cxxxxx

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 Erythrit Co3(AsO4).8H2O
Aktinolitskarn
Bastnäs

  Erythrit Co3(AsO4).8H2O
Aktinolit
Bastnäs

 Annabergit
Ni3(AsO4)2. 8H2O
Lainejauri Lpm

 

 

Klass VIII  Silikater:

 

       Klass VIII:1 Neosilikater

 

  

  

Almanditgranat Fe3Al2(SiO4)3 Falu gruva Dlr Almandin Fe3Al2(SiO4)3
Falu gruva Dlr
Almandin Fe3Al2(SiO4)3
Fauske Norge
Gadolinit-(Ce) Fältspat(Ce,La,Nd,Y)2FeBe2Si2O10 
Broddbo Falun Dlr
adahdfaafhasjhb

 

       Klass VIII:2 Sorosilikater

 

  

  

 

 

  

  

 

 

       Klass VIII:3 Cyklosilikater

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

  

  

Chrysokolla
(Cu,Al)2H2Si2O5(OH)4nH2O
Kvarts, Hematit
Kiruna

       Klass VIII:4 Inosilikater

 

  

  

 

Tremolit, Serpentin  
Ca2Mg5Si8O22B(OH)2       
Falu gruva Dlr
Tremolit  Ca2Mg5Si8O22B(OH)2        Falu gruva Dlr

       Klass VIII:5 Phyllosilikater

 

  

 

Kulmuskovit
KAl2AlSi3O10(OH)2  
Falu gruva, Dlr   

 

       Klass VIII:6 Tektosilikater

 

  

     
xxxlit  Cxxxxx Danalit Fe8(Be6Si6O24)S2
Stollberg   Dlr

Klass VII   Fosfater, arsenater och vanadater

 

  

  

 

 xxxlit  Cxxxxx

  xxxlit  Cxxxxx

Amblygonit  (Li,Na)Al(PO4)(F,OH) Varuträsk Vb

 xxxlit  Cxxxxx

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

  

 Annabergit Ni3(AsO4)2. 8H2O Lainejauri Lpm

 

 

Klass VIII  Silikater:

 

       Klass VIII:1 Neosilikater

 

  

  

Almanditgranat Fe3Al2(SiO4)3 Falu gruva Dlr Almandin Fe3Al2(SiO4)3
Falu gruva Dlr
Almandin Fe3Al2(SiO4)3
Fauske Norge
Gadolinit-(Ce) Fältspat(Ce,La,Nd,Y)2FeBe2Si2O10 
Broddbo Falun Dlr
adahdfaafhasjhb

 

       Klass VIII:2 Sorosilikater

 

  

  

 

xxxlit  Cxxxxx

 

       Klass VIII:3 Cyklosilikater

 

  

  

 

 

  

  

 

       Klass VIII:4 Inosilikater

 

  

  

 

Tremolit, Serpentin  
Ca2Mg5Si8O22B(OH)2       
Falu gruva Dlr
Tremolit  Ca2Mg5Si8O22B(OH)2        Falu gruva Dlr

       Klass VIII:5 Phyllosilikater

 

  

 

Kulmuskovit  KAl2AlSi3O10(OH)2  Falu gruva Dlr   

 

       Klass VIII:6 Tektosilikater

 

  

     
xxxlit  Cxxxxx Danalit Fe8(Be6Si6O24)S2
Stollberg   Dlr

 

Klass IX    Organiska mineral

 

  

  

 

xxxlit  Cxxxxx

Klass X      Bergarter

 

  

  

 

xxxlit från Billingen, Vgl Sverige Europa Världen xxxxlit2 från Billingen, Vgl xxxlit3  från Billingen, Vgl xxxxit4 från Billingen, Vgl

Klass XI    Fossil

 

  

  

 

Tribolit från Billingen, Vgl Sverige Europa Världen Tribolit2 från Billingen, Vgl Tribolit3  från Billingen, Vgl Tribolit4 från Billingen, Vgl
 

Klass XII  Övrigt (Meteoriter, artefakter etc.)

 

  

  

 

xxxx 

  xxx

  xxx

 xxx