Bilder exkursion till Lovisagruvan

Gruvan ligger nära Storå/Lindesberg.

Förstora bilderna genom att klicka på dem.

 

Området är instängslat så man måste meddela i förväg för att få besöka

 

Staffan granskar här en intressant stuff

 

Håkansboda

 

Ganska stora varphögar inom stängslet

 

Epidot, hornblände och kalcit från Malmbrogruvan 35*25mm

 

Kaffe vid Håkansboda

 

Översikt av området där underjordsbrytning pågår

 

Vi gjorde en avstickare till Håkansbodagruvan i närheten

 

Grenockit fanns i Lovisagruvan

 

Detta är Hemimorfit

 

Fina mangandendriter kunde man hitta i Lovisagruvan