Här finns länkar till föredrag som har givits på klubbens möten

 

 

Sällsynta jordartsmetaller (REE)

av Håkan Wieck

Föredraget hölls i november 2015 på mineralmuseet och har därefter hållits på VBIK nov 2016. Föredraget ges i Microsoft Powerpoint.

Klicka på den blåmarkerade länken. Filnamnet dyker upp längst ned till vänster på skärmen. Klicka på namnet så öppnas filen i Powerpoint. Du måste ha powerpointprogrammet på din dator eller ett program som är kompatibelt med powerpoint.

De allra flesta bilderna är försedda med förklarande text som kan ses i inställning Normalläge i powerpoint. Dra upp listen i bildens nederkant så syns anteckningarna.

Radioaktiva ämnen En studiecirkel som består av 4 delar på våren 2017 i Mineralmuseet

av Håkan Wieck

Radioaktiva ämnen Del 1 Grunder och radioaktivitet

 

Radioaktiva ämnen Del 2 Förekomster, brytning, anrikning

 

Radioaktiva ämnen Del 3 Radiologisk åldersbestämning

 

Radioaktiva ämnen Del 4 Kärnkraft

 

Del 3 har omarbetats och gavs som föreläsning 2018-03-07 hos VBGF i mineralmuseet under namnet Geologisk åldersbestämning

Sidan uppdaterad 2018-10-30