Bilderna ovan visar några vackra samlarstuffer

Vårprogram 2015

(för fullständig information klicka på länken PROGRAM i menyn till vänster):

Årsmöte: 

Sön 8/2 2015 kl. 15:00 VBGF:s  årsmöte på Mineralmuseet Ludvika Gammelgård. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar berättar och visar Rosemary Berg bilder från resor till Spanien.
Kaffe och smörgås till självkostnadspris.

 

Månadsmöten/Klubbmöten:

Tors. 22/1    Vi visar en intressant videofilm om våra grundämnen - del 2. Kaffeservering till
                     självkostnadspris.
Mineralmuseet, Ludvika Gammelgård kl. 19:00.

 

Tors. 5/2      Klubbmöte med föredrag av Örjan Hamrin, Dalarnas museum, Falun som berättar om
                    Grängesberg och dess gruvor och spännande. Mineralmuseet
                    Ludvika Gammelgård kl. 19:00. Kaffeservering till 

                    självkostnadspris.

     

Tors. 5/3     Klubbmöte. Torbjörn Svensson, Borlänge berättar om Det osynliga 

                    grundvattnet - vatten i jord och berg. Kaffe och smörgås till 

                    självkostnadspris.

                    Mineralmuseet, Ludvika Gammelgård kl. 19:00. 

                                 

Tors. 9/4      Klubbmöte. Reseberättelse, Evald Persson  visar bilder och berättar

                    om resor till Australiens outback för att leta opaler, guld, agater m.m.

                    Kaffe och smörgås till självkostnadspris.

                    Mineralmuseet, Ludvika Gammelgård kl. 19:00.

 

Tors. 7/5     Klubbmötet ersätts med kvällsexkursion till Yxsjöbergs gruvområde.

                    Ett intressant område där vi kan finna Scheelit, Hedenbergit, sulfider m.m..

                    Avfärd i egna bilar från Gammelgården kl. 18:00.                

                        

Exkursioner:

Lör. 18/4      Vi besöker samlaren, stensliparen, fotografen m.m. Torbjörn Lorin, Frövi

                     samt något kalkbrott t.ex. Dylta i närheten av Örebro. Tillsammans med BGS,

                     Kopparberg.

                     Avfärd från Gammelgården kl. 8:00 i egna bilar.

                      Föranmälan till Evald Persson senast 14 april, tel. 0240-15069, 070-3409210. 

 

Tors. 7/5       Klubbmötet ersätts med kvällsexkursion till Yxsjöbergs gruvområde. Ett intressant

                     område där vi kan finna Scheelit, Hedenbergit, sulfider m.m..

                     Avfärd i egna bilar från Gammelgården kl. 18:00. 

 

Sön. 31/5      Geologisk exkursion till Wasasten i Mångsbodarna samt något porfyrbrott i 

                     Västerdalarna. Guide Erich Spicar. Start från Ludvika Gammelgård kl. 8:00

                      för gemensam avfärd i egna bilar. Tag med förtäring och bra kläder.

 

Ons. 8/7        Gruvtur till gamla Stollbergsgruvorna. Vi berättar om gruvområdets historia,

                      tittar på djupa gruvhål och vilka mineral som bröts. Samling i mineralmuseet

                      på Ludvika Gammelgård kl. 18:00. Därefter avfärd i egna bilar till Stollberg.

 

Sportlovsextra 

 Ons 25/2      För skolungdom i Mineralmuseet. Vi berättar om vackra och ovanliga mineral som strålar och lyser i mörkret. kl. 11:00 till 1300.

 

Nationaldagen 

Lör. 6/6         Nationaldagen firas på Gammelgården med öppet hus och info i Mineralmuseet. Öppet mellan 13:00 och 17:00.

 

Geologins Dag firas i september över hela landet. Program fastställs senare

                              

 .

Prel. om mineralmässor och andra aktiviteter kända i januari 2015.

                     

Sön. 22/3      BGS stenauktion i Tingshuset, Kopparberg kl. 13:00. Ett ypperligt tillfälle att göra fynd  bland en mängd stuffer till verkligt bra priser. Dom tar gärna emot gåvor till auktionen. Intäkterna går till föreningens verksamhet.

 

28-29/3         Mineralmässan i Göteborg

 

29-30/8         Kopparbergsmässan. Se info på www.kopparbergstenmarknad.se

 

1-2/8             Mineralmässan på Kinnekulle

 

Lör. 25/7       Dan Anderssonveckan invigs på Ludvika Gammelgård.

 

Sön 16/8        Nostalgidagen på Ludvika Gammelgård. Vi har information i Mineralmuseet och stenförsäljning, Kontakt Evald Persson tel. 0240-15069.

        

 Studiebesök

                      Under sommaren planerar vi att besöka Tunabygdens Geologiska Förening i Borlänge med deras förnämliga geologimuseum.

 

 Kurser:

                      Under april planerar vi att starta slipning och trumling av smyckestenar i Gruvkontoret nedanför järnvägen. Anmälan till Evald Persson eller Viljo Vehmanen.  

 

Medlemsavgift  

                          Medlemsavgiften för 2015 är oförändrat 100 kr för vuxen medlem och 25 kr för ungdom under 18 år och övrig familjemedlem. Betalas in på Plusgiro 462 48 77-9.

Medlemsavgiften är en mycket viktig del i vår ekonomi och verksamhet. Vi vill bl.a. investera i ny fotoutrustning till mineralmuseet. Vi planerar även för att utöka informationen i våra stenmontrar med kem. formler och på flera språk.

                                       

             

Västerbergslagens Geologiska Förening

 

Kolla vår fina hemsida! Den innehåller rapporter, information om nya aktiviteter, många

bilder på mineral, gruvor, m.m. Där skriver vi också in ev. ändringar  eller tillägg i

programmet.

http://www.vbgf.se

 

Vi planerar sändlista för nyheter och ändringar via mail. Vill du ha nyheter och information via

mail så sänd din mail-adress till vbgf@telia.com med texten: jag vill ha nyhetsinfo via mail.

NYLIGEN OCH TIDIGARE AVSLUTADE AKTIVITETER:
Kurser:        

En studiecirkel där vi gick igenom några av våra närliggande gruvområden vad gäller geologi, historia och mineralförekomster under några torsdagskvällar på Mineralmuseet under hösten 2014 

1:  Väster Silvbergsfältet 18/9  kl. 18.00 Evald Persson                                   
2:  Grängesbergs gruvor 16/10 kl. 18.00      Viljo Vehmanen och Evald Persson    

3: Geologiskt föredrag 6/11 kl. 19.00. Geolog Roland Jonux kåserade om aktuell 
     prospektering efter malmer och mineraler.
4:  Siljansområdets geologi, bergarter och mineral, Erich Spicar 13/11 18.00    
     

5:  Bastnäsområdet, Mikael Jansson, Borlänge 20/11kl. 18.00

    

Varje träff bestod av följande:

Gruvområdets historia och geologi

Vilka malmer och mineral bröts.

Intressanta mineral beskrevs och prover visades

Diskussion kring fyndplatser och mineralerna.

Lokal: Mineralmuseet, Ludvika Gammelgård. Frågor till Evald Persson, tel. 0240-15069, 070-3409210  

Exkursioner:
Sön. 31/8     Mineralexkursion till Långban.
Sön 31/9      Mineralutflykt till Grängesbergsgruvans varphögar på Norrmalm.
Lör. 11/10   Exkursion till Norbergsområdet  med Peter Harström, TGF Borlänge. Vi besökte ett flertal
                    gruvor: 
                    1.
Munkgruvan med kvartsrandmalm med fjällig och kulformig hematit.
                    2. Klackberg väster om sjön Noren. Finkornig magnetit i dolomit med mangan
                    3. Åsgruvan norr om Norberg. Skarnjärnmalm med magnetit. De vanligaste
                        skarnmineralen är diopsid, aktinolit och kalciumjärngranaten andradit.
                     4. Risbergsfältet med Mossgruvan, Bondgruvan och Spetalgruvan. Den senare igenfylld. 
                         Vi hittade bl.a. Grafit och Molybdenglans (Bondgruvan)  och Bergbeck (sprängsten vid
                         Spetalgruvan).
Lör 15/11    Utflykt till Äventyrsgruvan i Tuna Hästberg. 
             

 ÖVRIGT:   
Mineralmuseet är helt ombyggt och utökat till 17 montrar med mer än 1100 olika mineralstuffer. 7 används till systematisk presentation av mineralriket, 5 till presentation av mineral från lokaler i vår närhet, bl.a. en monter med bara mineral från Falun med omnejd. En monter har UV-ljus med stenar som lyser och strålar i alla färger. Temamontern har Bergarter från hela världen.
Under tiden 1 juni till 31 augusti försöker vi ha museet öppet dagligen mellan
kl. 11 - 17. Fri entré.
I klubblokalen på Gammelgården har vi diverse utrustning som står till medlemmarnas
förfogande: diamantsåg, mikroskop, UV-lampor, radioaktivitetsmätare, o.s.v. Dessutom
har vi många aktuella tidningar och böcker om geologi och mineralogi och en bra
samling med referensmineral. Klubblokalen är tillgänglig första torsdagen i månaden
i samband med månadsträffarna eller efter kontakt med någon i styrelsen.
Välkomna till vårens och sommarens aktiviteter!
Nya medlemmar, unga som äldre, är alltid välkomna i föreningen! Inga förkunskaper behövs.

 

Om du ser någonting på sidan som är felaktigt eller något som behöver uppdateras, så får du gärna höra av dig till Webbmaster  (Hemsidan senast uppdaterad 2015-01-17)

 
 

 

 

 

 

.