Klass II Sulfider och sulfosalter (sulfider, selenider, tellurider, arsenider, antimonider, vismutider)

 

Tillbaka till Startsida mineralsamling

Antimonglans Sb2S3

Kalcit

Kazakstan

Arsenikkis FeAsS

Zinkblände

Falu gruva Dlr

Arsenikkis FeAsS

Stollberg Dlr

Blyglans PbS

Kvarts

Garpenberg Dlr

Antimonglans Sb2S3

Kalcit

Kazakstan

Arsenikkis FeAsS

Dammbergsgruvan

V. Silvberg Dlr

Arsenikkis FeAsS

Stollberg Dlr

Blyglans PbS

Gårdmyragruvan

Arsenikkis FeAsS

guldförande

Krångfors Vb

Arsenikkis FeAsS

Knebelit

Hillängsgruvan Dlr

Arsenikkis FeAsS

Stollberg Dlr

Blyglans PbS

Kopparkis

Saxberget Dlr

Arsenikkis FeAsS

Magnetkis

Stollberg Dlr

 

Arsenikkis FeAsS

Boliden Vb

Blyglans PbS

Blaikengruvan Lpm

Blyglans PbS

Kopparkis, Kalcit

Falu gruva Dlr

Blyglans PbS

Pyrit, Klorit

Falu gruva Dlr

Blyglans PbS

Mexiko

Blyglans PbS

Okänd fyndort

Blyglans PbS

Garpenberg

Blyglans PbS

Garpenberg

Blyglans PbS

Garpenberg

Bornit Cu5FeS4

Fröå gruva Jmt

 

Bornit Cu5FeS4

Håksberg Dlr

 

Bornit Cu5FeS4

okänd fyndort

 

Boulangerit Pb5Sb4S11

Pyrit Jugoslavien

Clausthalit PbSe

Falu gruva Dlr

Clinosafflorit

(Co,Fe,Ni)As2

Nordgruvan Nordmark Vrm

Greenockit CdS

Lovisagruvan Stråssa Vstm

Geocronit Pb14(Sb,As)S23

Boulangerit

Sala silvergruva Vstm

Idait Cu5FeS6

Bornit

Svappavaara Lpm

Irarsit (Ir,RuRh,Pt)AsS Sudburyit, Hollingworthit Njuggträskliden Vb

Koboltglans (Cobaltit) CoAsS

Falu gruva Dlr

 

Koboltglans (Cobaltit) CoAsS

Håkansboda Vstm

Koboltglans (Cobaltit) CoAsS

Magnetkis

Håkansboda Vstm

Kopparglans (Chalkosit )Cu2S Kesebol Dls

 

Kopparglans (Chalkosit ) Cu2S Malakit Aitik Vb

 

Kopparglans (Chalkosit) Cu2S Blyglans Saxberget Dlr

 

Kopparglans (Chalkosit) Cu2S Garpenberg Odalf. Dlr

 

Kopparglans (Chalkosit ) Cu2S Norberg Vstm

 

Kopparkis CuFeS

Bäckegruvan

Skinnskatteberg Vstm

Kopparkis CuFeS

Cedercreutz schakt

Skisshyttan Dlr

Kopparkis CuFeS

Saxberget Dlr

 

Kopparkis CuFeS Magnetkis Norberg Vstm

 

Kopparkis CuFeS

Storliden Vb

 

Kopparkis CuFeS

Magnetit

Riddarhyttan Vstm

Kopparkis CuFeS Hedenbergit

Yxsjöberg Vstm

Linnaeit (koboltkis)

CoCo2S4

Gladhammar Sml

Löllingit FeAs2

Långsjökullen Ång

Löllingit FeAs2

Kvarts Muskovit

Varuträsk Vb

Löllingit FeAs2

Dammbergsgruvan

V. Silvberg Dlr