MUSEET
 

Bergslagens MineralmuseumLudvika Gammelgård och Gruvmuseum.

 
Öppet dagligen  juni -  augusti. Annan tid efter överenskommelse. Fri entré.
 

Kort presenatation:                

Mineralmuseet har 14 montrar med cirka 1000 olika mineralstuffer. 7 används till systematisk presentation av mineralriket, 4 till presentation av mineral från lokaler i vår närhet, bl.a. en monter med bara mineral från Långban, Harstigen och Nordmark. Flera nya sällsynta stuffer har tillkommit under året. Temamontern har Bergarter från hela världen.

I klubblokalen på Gammelgården har vi diverse utrustning som står till medlemmarnas förfogande:

diamantsåg, mikroskop, UV-lampor, radioaktivitetsmätare, osv. Dessutom har vi många aktuella tidningar

och böcker om geologi och mineralogi och en bra samling med referensmineral. Klubblokalen är tillgänglig

första torsdagen i månaden i samband med  månadsträffarna eller efter kontakt med någon i styrelsen.

 
 
 

Bilderna till vänster och i mitten visar en glimt av museet och alla välfyllda montrar som finns inne i lokalen. Den ensamma bilden till höger är boken MINERAL OCH BERGARTER som är skriven av en av våra medlemmar, Erich Spicar. Bilderna i boken är tagna av fotograf Henry Eriksson som också är medlem i föreningen.


Nyligen har installerats en ny monter i museet där mineral med fluorescerande egenskaper kan visas. Se
bilder nedan som först visar stufferna utan UV-belysning och sedan då rummet är mörkt och UV-lampan har tänts och de börjar fluorescera med ett nästan magiskt sken ...