Västerbergslagens Geologiska Förening

Ludvika Gammelgård,  771 53 Ludvika

 

Höst-vinterprogram 2014

 

Månadsmöten:

Tors. 4/9        Anna Falkengren, verksamhetschef på EKO-museum Bergslagen kommer och berättar om deras verksamhet och vad vi kan samarbeta med.

 

                      Vi presenterar höstens mineralträffar. Prel. 5-6 torsdagskvällar i höst då vi går  igenom några av Bergslagens intressanta gruvområden. Ett gruvområde per
                      träff behandlar geologi och mineralförekomster. Förslagsvis: Väster Silvberg, Grängesberg, Bastnäs, Garpenberg, Långban, Siljansområdet.

                      Se mer info. under Kurser.

 

                      Kaffe och smörgås till självkostnadspris. Mineralmuseet, Ludvika

                      Gammelgård kl. 19.00 

                     

Tors. 2/10      Ordinarie klubbmöte då Geolog Stig Adolfsson berättar om Falu gruvas geologi och ovanliga mineral. Mineralmuseet/Gästgiveriet på Ludvika Gammelgård,  
                     
kl. 19.00. Kaffe och smörgås till självkostnadspris.

 

Tors. 6/11      Geolog Roland Jonux, Ludvika kåserar om aktuell malmprospektering och anrikning. Kaffe och smörgås till självkostnadspris. Mineralmuseet,  Ludvika        
                      Gammegård kl
19.00

 

Tors. 4/12      Vi visar en aktuell film om hur alla våra kända grundämnen har bildats. Geologisk tipspromenad – alla vinner! Vi bjuder på Julkaffe. Mineralmuseet,
                      Ludvika Gammelgård kl. 19.00.  

 

Exkursioner:

Sön. 31/8      Mineralexkursion till Långban med några av världens mineralrikaste varphögar. Det finns fortfarande stora möjligheter att hitta vackra, ovanliga och intressanta mineral.
Avfärd sker i egna bilar kl. 9.00 från Ludvika Gammelgård. Tag med något att äta och dricka. Cirka 10 mil enkel resa. Samåk gärna!

 

Sön. 21/9      Mineralutflykt till Grängesbergsgruvans varphögar på Norrmalm. Det är stora lättillgängliga varphögar där man kan hitta flera av våra vanliga malmer och mineral.
Viljo Vehmanen hjälper oss hitta typiska Grängesmineral? Den imponerande gruvsjön ligger för våra ögon. Avfärd från Ludvika Gammelgård kl. 9.00 eller viadukten
vid Spendrups bryggeri kl. 9.15. Cirka 2 mil enkel resa. 

 

Lörd. 11/10    Exkursion till Norbergsområdet där Peter Harström, TGF Borlänge guidar oss bland bergarter, strukturer och järn-sulfidgruvors varphögar.
 Avfärd från Mineralmuseet, Ludvika kl. 9.00 eller vid parkeringen närmast Elsa Anderssons konditori i Norberg kl. 10.00.

 

Okt-nov         Utflykt till äventyrsgruvan i Tuna Hästberg! Samarbete med TGF, Borlänge som guidar oss i gruvan. Datum, tider och mer information kommer på klubbmöten och hemsidan.

 

                                                                    

Västerbergslagens Geologiska Förening

Ludvika Gammelgård,  771 53 Ludvika

 

                      Har du funderingar kring våra exkursioner kontakta Evald Persson, 0240-15069

                      eller 070-3409210 eller någon i styrelsen.

                      Styrelsen vill påpeka att alla exkursioner sker på egen risk och rekommenderaralla att ta rejäla kläder och använda skyddsglasögon och handskar när manslår i sten.

 

 

Mineralmässor:

                     

Lör. 4/10        VAGS mineral- och stenmässa i Friidrottshallen, belägen centralt i Västerås.

Sön. 5/10      Lördag 10.00 - 17.00, söndag 10.00 -16.00. Kontakt Allan Ekberg,

                      tel. 070-6716894 vags.org/showterms

23/11             SAGS, Stockholm, Frescati. Information www.sags.nu

 

Geologins Dag firas i år den 12 - 14 september över hela landet.

 

12 sept.         Vi visar våra samlingar i Mineralmuseet på Ludvika Gammelgård och

kl. 10-14        informerar om intressanta malmer och mineral. Tipspromenad.

 

13 sept.         Informationsbord på Gågatan, Ludvika. Vi visar

kl. 10-14        mineral, litteratur, kartor, m.m. Liten tipspromenad.

 

Sön. 7 dec.   Gammelgårdens julmarknad. Vi deltar med information, stenlotterier, mm

 

Sön 8/2 2015 VBGF:s  årsmöte på Ludvika Gammelgård

 

Kurser:         Studiecirkel med tema Bergslagens gruvor.

En studiecirkel där vi går igenom några av våra närliggande gruvområden vad gäller geologi, historia och mineralförekomster.  

Förslag: 6 torsdagskvällar kl. 18.00 eller 19.00 med start under sept.:

 

16/10 kl. 18.00            Grängesbergs gruvor, Viljo Vehmanen och Evald Persson      

23/10 kl. 18.00            Inställt

13/11 kl. 18.00            Siljansområdets geologi, bergarter och mineral, Eric Spicar

20/11 kl. 18.00            Bastnäsområdet, Mikael Jansson, Borlänge

15 nov. 9.00 el. 10.00  Besök i Tuna Hästbergs gruva (samling vid L-a Gammelgård kl. 9.00 eller vid besöksgruvan enl. bif . karta kl. 10.00.

                                    Preliminär anmälan om du vill delta snarast till Evald Persson.       

 

Varje träff består av följande:

Gruvområdets historia och geologi

Vilka malmer och mineral bröts.

Intressanta mineral beskrivs och prover visas.

Tanken är att vi skall ha olika presentatörer för varje gruvområde.

Diskussion kring fyndplatser och mineralerna.

Lokal: Mineralmuseet, Ludvika Gammelgård. Frågor till Evald Persson, tel. 0240-15069, 070-3409210                                                                   

 

                                            

Västerbergslagens Geologiska Förening

Ludvika Gammelgård,  771 53 Ludvika

  

Slipa-trumlagrupper börjar under september i gruvkontoret nedanför järnvägen. Ring Evald Persson, 0240-15069 för mer info.

Trumlarträffar i Gruvkontoret (briljantslipning senareläggs pga sjukdom)

 

17/9 kl. 9.00 – ca 11    Hårda vackra stenar formas och förbehandlas för en sats trumling               

24/9 kl. 9.00 – ca 11    dito

29/10 kl. 18.00            Kollar den nya trumlaren och förbereder nästa trumma.

                                    Stenarna trumlas i cirka 6 veckor varefter genomgångoch fördelning av resultatet

                                    Om intresse finnes så kör vi även ett kvällspass från kl.18.00 dessa dagar

De som är intresserade anmäler sig via mail eller telefon till undertecknad.

Evald Persson, tel. 0240-15069, mail: evald.p@telia.om

 

 

                      Medlemsavgift

                      Har du betalat medlemsavgiften för 2014? Vi saknar några medlemsavgifter så kolla om du betalat! Vi har även något inbetalningskort utan avsändare.
 förändrat 100:- för vuxen och 25:- för övrig familjemedlem samt ungdom under 18 år. Plusgiro 462 48 77 – 9.

 

                      Medlemsavgiften är en mycket viktig del i vår ekonomi och verksamhet. Vi vill bl.a. investera i ny fotoutrustning till mineralmuseet. Vi planerar även
för att utöka informationen i våra stenmontrar med kem. formler och på flera språk.

 

Övrigt:

                     

Mineralmuseet har 16 montrar med cirka 1200 olika mineralstuffer. 7 används till systematisk presentation av mineralriket, 5 till presentation av mineral från lokaler
i vår närhet, bl.a. en monter med bara mineral från Långban, Harstigen och Nordmark. En ny monter med bara material från Världsarvet Falu Gruva. UV-montern
med spännade mineral som lyser i UV-ljus har kompletterats. Flera sällsynta stuffer har tillkommit under året.

 

I klubblokalerna på Gammelgården har vi diverse utrustning som står till medlemmarnas

förfogande: diamantsåg, mikroskop, UV-lampor, radioaktivitetsmätare, osv. Dessutom

har vi många aktuella tidningar och böcker om geologi och mineralogi och en bra

samling med referensmineral. Klubblokalerna är tillgängliga första torsdagen i månaden

i samband med  månadsträffarna eller efter kontakt med någon i styrelsen.

 

Välkomna till hösten och vinterns aktiviteter!

 

Västerbergslagens Geologiska Förening

 

Kolla vår fina hemsida! Den innehåller rapporter, information om nya aktiviteter, många

bilder på mineral, gruvor, m.m. Där skriver vi också in ev. ändringar  eller tillägg i

programmet.

http://www.vbgf.se

 

Vi planerar sändlista för nyheter och ändringar via mail. Vill du ha nyheter och information via

mail så sänd din mail-adress till vbgf@telia.com med texten: jag vill ha nyhetsinfo via mail.