Bilder från VBGF:s lyckade mineralexkursion till Långbansområdet i maj 2006 med Sven-Ove Herou som kunnig guide samt div. stuffer.

 

Samling på parkeringen med maskinhuset i bakgrunden Nya schaktet och anrikningsverket Den fredade inhägnade varpen
Trädgårdsvapen Huvudvarpen med nyligen omgrävd varp Sven-Ove Herou vår guide berättar vad man kan finna
Sven-Ove analyser en spännande stuff Är det här man kan finna Sahlinit? Sjövarpen där man fortfarande kan finna intressanta mineral
Manganberzeliit, Caryinit, Långban. 100x45 mm Hematit och gula Diopsidkristaller, Långban. 65x40 mm Greenockit på Zinkblände, Lovisagruvan. 100x90 mm
Inesit, Garpenberg Norra. 85x45 mm Jaspis, Järnkisel och Hematit, Långban. 60x40 mm Magnesioferrit med Lithargit, Långban. 40x25 mm
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Uppdaterad 2007-09-30