Bilder exkursion till Lovisagruvan

Gruvan ligger nära Storå/Lindesberg.

Området är instängslat så man måste meddela i förväg för att få besöka

Ganska stora varphögar inom stängslet

Översikt av området där underjordsbrytning pågår

Staffan granskar här en intressant stuff

Epidot, hornblände och kalcit från Malmbrogruvan 35*25mm

Vi gjorde en avstickare till Håkansbodagruvan i närheten

Håkansboda

Kaffe vid Håkansboda

Grenockit fanns i Lovisagruvan

 

Detta är Hemimorfit

Fina mangandendriter kunde man hitta i Lovisagruvan