Bilder från föreningens gemensamma exkursion med Bergslagens Geologiska Sällskap till Malmbrogruvan

Kraftfulla regnskurar avlöste varandra under utflyktens mineraljakt, men humöret på deltagarna hölls ändå väl uppe i avsökandet av de spännande varphögarna. Den typiska laxfärgade Kalciten, välkristalliserade Grossulargranater och vackert grönfärgade epidot, fanns fortfarande att hitta i de svårtillgängliga stenhögarna.

6 tappra mineraljägare trotsar både regnet och den svårforcerade terrängen

Franz hittar till sin förtjusning vacker Kalcit

Per gräver sig som vanligt djupt ner i stenhögarna

Staffan granskar här en intressant stuff

Epidot, hornblände och kalcit från Malmbrogruvan 35*25mm

Laxfärgad kalcit och hornblände från Malmbrogruvan 70*35mm

Epidotkristall i kalcit från Malmbrogruvan kristallens längd 25mm

Svart grossulargranat på laxfärgad kalcit från Malmbrogruvan , granatens storlek 9mm

Svarta grossulargranater från Malmbrogruvan , stuffens storlek 70*70mm

 

 

Laxfärgad kalcit på kvarts från Malmbrogruvan