Mineralexkursion till Lovisagruvan 30/08-09

Självaste gruvchefen mötte upp och gjorde en intressant presentation av gruvans historia, när ett femtontal av klubbens medlemmar och några utomstående amatörgeologer fick möjlighet att leta igenom nyutbrutna malmhögar innanför staketet. Identifieringen är preliminär.

     

Flygfoto över Lovisagruvan VD Jan-Erik Björkholm presenterar Lovisagruva Identifiering pågår
Herre på täppan Högar av folk i hög Starka ryggar behövs inom amatörgeologin
Akantit i närbild Blyglans i Kvarts 80 x 85 mm Finkornig blymalm med kvartskörtlar
Bruna kristaller i närbild Kristaller i närbild Flusspat 70 x 50 mm
Greenockit i närbild Hemimorfit i närbild Hemimorfit i närbild
Blygalns 80 x 80 mm Mangandendriter 70 x 60 mm Pyritboll i närbild
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Uppdaterad 2007-09-30