Bilder från Cedercreutzgruvorna på Svartbergsfältet mellan Stollberg och Skisshyttan. Djup i dag 113 meter. Återupptogs på 1730-talet, eventuellt tidigare brytning. 1746 återupptogs gruvan på nytt under namnet Olofs grufvan. Silver och Koppar bröts, senare tillkom järn 28-33%, Mangan 5-6%, Bly 1,5-2,5%. Förberedelser för återupptagning av gruvan inleddes 1913, detta ledde till öppning av gruvan vintern 1914-1915. Schaktsänkningen gjordes ner till 104 meters-nivån. Gruvan lades därefter ner den 15 mars 1919. Prospektering pågår för fullt i området nu i oktober 2008.

Orsaken till det rosafärgade vattnet i Svartbergets gruvhål är en naturlig, om än en mycket ovanlig, process som utgår från bergets utfällning av mangan som bildat mangansulfid, enligt kemisten, därtill utbildaren vid KY-utbildningen Markekologisk Design, Lars Malmberg.

 

En vittrande husgrund på vägen upp mot gruvfältet från söder. Ett djupt gruvhål från mitten av 1800-talet. Rosafärgat vatten i vattenfyllt gruvhål taget med mobilkamera
Rosafärgat vatten i vattenfyllt gruvhål taget med digitalkamera 1 Rosafärgat vatten i vattenfyllt gruvhål taget med digitalkamera 2 Rosafärgat vatten i vattenfyllt gruvhål taget med digitalkamera 3
Massor av små Almandin-granater i biotitskarn på varpen bredvid det rosaförgade gruvhålet. Geologi och turistvänligt område på toppen av Svartberget. Liten skärpning på södra vägen upp till toppen
Massor av spännande stenar för geologer. Rosten indikerar på intressanta sulfidmalmer. De vattenfyllda hålen på Svartbergets topp.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Uppdaterad 2007-09-30