Exkursion till Fremundbergets gruva vid Blötberget 2012

(Bo Hultgrens referat via info från Evald Persson)


Bilderna nedan är från vår lyckade kvällsexkursion till Fredmundbergs gruvor i Blötberget. Vi var 13 personer i vackert väder. På vägen hem mötte vi regn och en praktfull regnbåge. Vi hittade gott om varp och vanliga mineral men inga sensationella fynd.


Evald delar ut fyndorts- beskrivning och visar intressanta stuffer från Fremundberget före avfärd från Gammelgården.


Per Krainer har hittat något intressant...

Elov Danielsson, från Blötberget berättar om Fremundbergets gruvor.


Staffan vill inte vara sämre och tar till storsläggan ...


Gruppen kollar några fynd vid sjövarpen.


Almuth på stora varpen.


Henry hittar annat än stenar.


Pyrit i Magnetit-Kloritskarn. 120x80 mm.


Epidot, Hematit, Klorit och Kvarts i denna stuff. 70x55 mm.


Vackra pyritkristaller i Magnetit-Kloritskarn. 85x65 mm.


Magnetit, Hematit och strålsten i denna stuff. 55x50 mm.


Aktinolit och Hematit. Stuffen är 90x70 mm.


Gammal fin dynamitkällare murad med Ludvikategel.


Vi hade vackert väder hela kvällen men på hemvägen mötte regn och en praktfull regnbåge.