Mineralexkursion till Grangärde Hästbergs gruvor 5juni 2013


Vi hade först svårigheter att hitta själva varpen ...

Mossa och sly, men därunder finns varp!


Se här Maj! Det är magnetit-

kristaller ...


Vackert basaltglas i Grangärde-Hästberg ...