Långban 24/10 2015

Evald visar Långbans mineraler

Maria visar sina Långbansstuffer

Den här stuffen lyser rött i UV-ljus

Gerd med en fin samling Långbansmineraler