Bilder exkursion till Lovisagruvan

Gruvan ligger nära Storå/Lindesberg.

Förstora bilderna genom att klicka på dem.

 


Området är instängslat så man måste meddela i förväg för att få besöka


Staffan granskar här en intressant stuff


Håkansboda


Ganska stora varphögar inom stängslet


Epidot, hornblände och kalcit från Malmbrogruvan 35*25mm


Kaffe vid Håkansboda


Översikt av området där underjordsbrytning pågår


Vi gjorde en avstickare till Håkansbodagruvan i närheten


Grenockit fanns i Lovisagruvan


Detta är Hemimorfit


Fina mangandendriter kunde man hitta i Lovisagruvan