Mineralernas systematik - kemiska formler

Studiecirkel i samarbete med Medborgarskolan och VBGF En studiecirkel som hålls på tisdagar i VBGF:s Mineralmuseum med start i mars. Cirkeln omfattar cirka sex  träffar. Cirkelledare Håkan Wieck. Anmälan kan göras till hakan.wieck@telia.com eller telefon 072-5614844. Studiecirkeln kommer att presenteras på VBGF:s årsmöte 2020-02-23.


Syfte
Att förstå innebörden av mineralernas kemiska formler och samband mellan det  kemiska formelspråket och kristallstruktur.


Innehåll


 1. Vad kännetecknar mineral
  • Definition
  • Exempel på mineral och icke mineral (exempel)
  • Kemiska beteckningar på mineral (exempel)
 2. Atomer och molekyler
  • Atomens beståndsdelar: Protoner, neutroner och elektroner
  • Molekyler
  • Aggregationstillstånd (faser): fast- flytande- gas
  • Förekomst i jordskorpan
 3. Periodiska systemet
  • Elektronskal (s, p och d-skal)
  • Positiva joner och negativa joner (exempel)
  • Grupper och perioder, Uppbyggnad (Hunds regel)
  • Ädelgasstruktur (Oktettregeln)
 4. Kemiska bindningar
  • Jonbindning
  • Kovalent bindning
  • Metallbindning
 5. Kristallkemi
  • Koordinationstal och koordinationsförhållanden, jonradier
  • Bestämning av kristallstruktur med röntgendiffraktion
  • De sju kristallsystemen
  • Vi bygger kristaller med magnetiska kulor och pappfigurer
 6. Polymorfi (samma kemiska sammansättning men olika kristallegenskaper)
 7. Isomorfi (samma kristallegenskaper men olika kemiskt innehåll)
 8. Substitution och blandserier
 9. Mineralbestämning genom kemisk analys
 10. Klassificering enligt Nickel-Struntz
  sker efter den negativa jonen. För grundämnen gäller inte denna ordning där andra typer av bindningar förekommer (metallbindning och kovalent bindning)

  Klass I     Grundämnen
  Klass II    Sulfider
  Klass III   Halogenider
  Klass IV   Oxider och hydroxider
  Klass V    Karbonater
  Klass VI   Sulfater, kromater, molybdater och wolframater
  Klass VII  Fosfater arsenater och vanadater
  Klass XIII Borater
  Klass IX   Silikater

 11. Litteratur och länkar till nyttiga sidor på internet

   
        Sidan skapad 2020-02-23