Museets mineral-, bergarts- och fossilsamlingar

Mineralen är ordnade efter det internationella klassificeringssystemet i 9 klasser. Ytterligare 4 klasser har tillfogats: Bergarter, Fossil, Meteoriter och Artefakter.

Klicka på en länk nedan så kommer du till sidan med mineralstufferna som hör till den klassen.

Inom varje klass är mineralen ordnade i bokstavsordning.

Förklaring av tabelltext: Mineralnamnen anges enligt "Mineral i Sverige" av Lars-Håkan Hedin och Mikael Jansson. I de fall där svenska namn används står det vetenskapliga namnet inom parantes.

I följd skrivs mineralets namn (fet stil), kemisk formel, ev. övriga mineral, fyndplats (ort och landskap). Artdatabasens beteckningar för landskap används t.ex. Dalarna = Dlr.


Systematisk samling:

 

Klass I       Grundämnen

Klass II    Sulfider och sulfosalter

Klass III    Halogenider

Klass IV    Oxider och hydroxider

Klass V     Karbonater, borater och nitrater

Klass VI    Sulfater, kromater, molybdater och wolframater

Klass VII  Fosfater, arsenater och vanadater

Klass VIII  Silikater:

       Klass VIII:1 Nesosilikater

       Klass VIII:2 Sorosilikater

       Klass VIII:3 Cyklosilikater

       Klass VIII:4 Inosilikater

       Klass VIII:5 Phyllosilikater

       Klass VIII:6 Tektosilikater

Klass IX    Organiska mineral

Bergarter

Fossil

Meteoriter (meteoriter, astroblem)

ArtefakterTemasamlingar


                    Henry Erikssons samling   (arbetar med det)


                    Fluoriscerande mineral      (arbetar med det)     Sidan uppdaterad  2019-04-11