Sulfider

Klass II     Sulfider och sulfosalter (sulfider, selenider, tellurider, arsenider, antimonider, vismutider)


Tillbaka till Startsida mineralsamling

Antimonglans Sb2S3

Kalcit

Kazakstan

Arsenikkis FeAsS

Zinkblände 

Falu gruva Dlr

Arsenikkis   FeAsS

Stollberg Dlr

Blyglans PbS

Kvarts

Garpenberg Dlr

Antimonglans Sb2S3

Kalcit

Kazakstan

Arsenikkis FeAsS

Dammbergsgruvan

V. Silvberg Dlr

Arsenikkis   FeAsS

Stollberg Dlr

Blyglans PbS

Gårdmyragruvan

Arsenikkis  FeAsS

guldförande

Krångfors  Vb

Arsenikkis  FeAsS

Knebelit

Hillängsgruvan Dlr

Arsenikkis   FeAsS

Stollberg Dlr

Blyglans PbS

Kopparkis

Saxberget Dlr

Arsenikkis  FeAsS

Magnetkis

Stollberg  Dlr


Arsenikkis   FeAsS

Boliden  Vb

Blyglans PbS 

Blaikengruvan Lpm

Blyglans PbS

Kopparkis, Kalcit

Falu gruva  Dlr

Blyglans PbS

Pyrit, Klorit

Falu gruva  Dlr

Blyglans PbS  

Mexiko

Blyglans PbS

Okänd fyndort

Blyglans PbS

Garpenberg

Blyglans PbS

Garpenberg

Blyglans PbS

Garpenberg

Bornit Cu5FeS4

Fröå gruva  Jmt


Bornit Cu5FeS4

Håksberg Dlr


Bornit Cu5FeS4

okänd fyndort


Boulangerit Pb5Sb4S11 

Pyrit  Jugoslavien

Clausthalit PbSe

Falu gruva Dlr

Clinosafflorit

(Co,Fe,Ni)As2

Nordgruvan Nordmark Vrm

Greenockit CdS

Lovisagruvan Stråssa Vstm

Geocronit Pb14(Sb,As)S23

Boulangerit

Sala silvergruva Vstm

Idait Cu5FeS6

Bornit

Svappavaara Lpm

Irarsit (Ir,RuRh,Pt)AsS Sudburyit, Hollingworthit Njuggträskliden Vb

Koboltglans (Cobaltit) CoAsS

Falu gruva Dlr


Koboltglans (Cobaltit) CoAsS

Håkansboda Vstm

Koboltglans (Cobaltit) CoAsS

Magnetkis

Håkansboda Vstm

Kopparglans (Chalkosit )Cu2S Kesebol  Dls


Kopparglans (Chalkosit ) Cu2S Malakit   Aitik Vb


Kopparglans (Chalkosit) Cu2S Blyglans Saxberget  Dlr


Kopparglans (Chalkosit) Cu2S Garpenberg Odalf. Dlr


Kopparglans (Chalkosit ) Cu2S Norberg  Vstm


Kopparkis CuFeS

Bäckegruvan

Skinnskatteberg Vstm

Kopparkis CuFeS

Cedercreutz schakt

Skisshyttan Dlr

Kopparkis CuFeS

Saxberget Dlr


Kopparkis CuFeS Magnetkis Norberg Vstm


Kopparkis CuFeS 

Storliden  Vb


Kopparkis CuFeS

Magnetit

Riddarhyttan Vstm

Kopparkis CuFeS  Hedenbergit

Yxsjöberg Vstm

Linnaeit (koboltkis)

CoCo2S4

Gladhammar Sml

Löllingit   FeAs2

Långsjökullen Ång

Löllingit   FeAs2

Kvarts Muskovit

Varuträsk  Vb

Löllingit   FeAs2

Dammbergsgruvan

V. Silvberg Dlr