MUSEET

Bergslagens Mineralmuseum Ludvika Gammelgård och Gruvmuseum.

Öppet dagligen  juni -  augusti. Annan tid efter överenskommelse. Fri entré.

Kort presenatation:                

Mineralmuseet har 15 montrar med över 1000 olika mineralstuffer. 7 används till systematisk presentation av mineralriket, 4 till presentation av mineral från lokaler i vår närhet, bl.a. en monter med bara mineral från Långban, Harstigen och Nordmark.  Flera nya sällsynta stuffer har tillkommit under året. Temamontern har Bergarter från hela världen.

I klubblokalen på Gammelgården har vi diverse utrustning som står till medlemmarnas förfogande:

diamantsåg, mikroskop, UV-lampor, radioaktivitetsmätare, osv. Dessutom har vi många aktuella tidningar och böcker om geologi och mineralogi och en bra samling med referensmineral. Klubblokalen är tillgänglig första onsdagen i månaden i samband med  månadsträffarna eller efter kontakt med någon i styrelsen.

Mineralmuséet på gammelgården i Ludvika

Montern med fluoriserande mineral.

Vid belysning med osynligt UV-ljus lyser mineralen i det synliga ljusområdet med olika färger för olika mineral. För att färgerna ska synas måste störande ljus släckas ned.

Mineralmuséet, översikt

Här har vi våra inomhusaktiviteter, möten varje månad under den kalla årstiden med föredrag och studiecirklar.

Boken MINERAL OCH BERGARTER är skriven av en av våra medlemmar, Erich Spicar. Bilderna i boken är tagna av fotograf Henry Eriksson som också var medlem i föreningen.Uppdaterad 2019-04-03

Vår senaste monter innehåller det bästa ur vår tidigare medlem Henry Erikssons samling.

Vi har också mineral till försäljning i praktiska askar i ett separat glasskåp.

En del av vår referenssamling i klubblokalen i en intilliggande byggnad.

Här finns också mikroskop och andra hjälpmedel för mineralidentifikation