Mineralexkursion till Grangärde Hästbergs gruvor 5juni 2013

 

Vi hade först svårigheter att hitta själva varpen ...

Mossa och sly, men därunder finns varp!

 

Se här Maj! Det är magnetit-

kristaller ...

 

Vackert basaltglas i Grangärde-Hästberg ...