Välkommen till

Azurit

Bergkristall

Fluorit

                                   Bilderna ovan visar några vackra samlarstuffer

På grund av smittspridningen av Covid19 och myndigheternas restriktioner har årsmötet som skulle ha hållits 14 feb 2021 ställts in. P.g.a förbudet mot samling av mer än 8 personer skjuter vi på årsmötet tills det blir säkert att träffas. Övriga sammankomster blir också uppskjutna till dess.  Information kommer på hemsidan och på Facebook om när årsmötet kan hållas.


Studiecirkeln om Mineralernas systematik  med planerad återstart i januari 2021 i Mineralmuseet kan också vara i fara. Information kommer på hemsidan. Vi hann med 3 träffar i början på året och startar med repetition av vad vi gick igenom då. Delar av kursmaterialet kommer succesivt att läggas ut på hemsidan.  Klicka på knappen Föredrag och sedan på  Mineralernas systematik.Program fram till och med årsmötet 2021


2020

Exkursioner och evenemang

Lördag 12 sept.Geologins Dag i hela Sverige 

                  VBGF har utställning på gågatan framför Handelsbanken kl 10-14. Samma  tid är det också öppet                    i Mineralmuseet  och ev. vinster från sommarens testfrågor på museet kan avhämtas där.              

Lördag 19 sept. ev. samexkursion med Västerås Amatörgeologiska Sällskap (VAGS) till Gåsgruvan.                     För upplysning  kontakta Håkan Wieck, tel 072 5614844.


Onsdag 30 sept. kvällsexkursion till Grängesberg för att se på NIOS borrkärnearkiv. Samling                                  parkeringsplatsen på  Gammelgården kl 18.


Klubbmöten i Mineralmuseet kl 19
               Varje klubbmöte inleds med en kvarts presentation av "Månadens mineral". OBS Vi kommer                 att  möblera om i lokalen för bättre avstånd mellan deltagarna..


Onsdag 7 oktober

                 VBGF's meteoritexpert Erich Spicar berättar om sina senaste rön kring sin meteoritforskning. (Läs även                       hans artiklar på vår hemsida under pumnkten Astroblem, där alla hans rapporter i ämnet finns upptagna).


Onsdag 4 november

                 Malin Andersson chef för EKO-museum Bergslagen presenterar hur man ser på sin verksamhet ur                               kulturgeografisk synpunkt.


Onsdag 9 december

                Julsmörgås och mineralauktion ( Obs datumet, andra onsdagen i månaden denna gång). Inställd


                                   

 Kurser/Cirklar
 Mineralernas systematik  (omstart kommer att ske när vi kan träffas utan risk för Covid19-smitta)
                      

Nya medlemmar, unga som äldre, är alltid välkomna i föreningen! Inga förkunskaper behövs                                                                                                                                                                                                                

 

   

                   copyright © 2011 Västerbergslagens Geologiska Förening Ludvika


  

Sidan uppdaterad 2021-02-20


Double-click here to add your own text.