Välkommen till

Azurit

Bergkristall

Fluorit

                                   Bilderna ovan visar några vackra samlarstuffer

 Årsmöte

 19 september 2021 kl 14:00 i Mineralmuseet Gammelgården. 

 Program: Om gruvor i Bergslagen. Urval ur Bengt Linds dokumentation

  

 Studiecirkeln om Mineralernas systematik har skjutits upp tills vidareInformation om återstart kommer på hemsidan. Vi   kommer att köra hela programmet från början. Delar av kursmaterialet kommer succesivt att läggas ut på hemsidan.   Klicka på knappen Föredrag och sedan på  Mineralernas systematik. 
 En närmare presentation kommer på klubbmötet i december Program hösten 2021 


 Exkursioner och evenemang

 Lördag 11 sept.

                Geologins dag går av stapeln på Mineralmusseet på Gammelgården kl 11-14.

 Söndag 3 okt
                En kulturhistorisk vandring runt Gräsbergs gruvor med Göran Olsson. Samling på
                Gammelgårdens parkering kkl 10:30 för samåkning. Deltagare från Borlängeklubben samlas i Gräsberg                  kl 11:00. På riksväg 50, sväng till höger mot Gräsberg, efter järnvägsövergången sväng direkt vänster                      och parkera på planen bredvid järnvägen.
                Grova skor och oömma kläder.
 

                                

 Klubbmöten i Mineralmuseet 


  Ons 10 nov kl 19.00
               Mineralens systematik.
Håkan Wieck informerar om återstart av studiecirkeln somfick avbrytas                              pga coronapandemin. Fika till självkostnad


   Ons 8 dec kl 19.00
                Wilsonkammaren
, vad är det och vad används den till. Per Krainer berättar. 
                Information om tidpunkt kommer på hemsidan. Föreningen bjuder på julsmörgås.
                


                                   

 Kurser/Cirklar
 Mineralernas systematik  (omstart kommer att ske när vi kan träffas utan risk för Covid19-smitta)
                      

 Nya medlemmar, unga som äldre, är alltid välkomna i föreningen! Inga förkunskaper behövs                                                                                                                                                                                                                

 

   

                   copyright © 2011 Västerbergslagens Geologiska Förening Ludvika


  

Sidan uppdaterad 2021-11-07