Museum och möteslokal

Museet

Bergslagens Mineralmuseum

Mineralmuseet ligger på Gammelgården i Ludvika och har mer än 15 montrar med över 1000 olika mineralstuffer. Ungefär hälften av montrarna används till systematisk presentation av mineralriket, i 4 montrar presenteras mineral från lokaler i vår närhet, bland annat en monter med bara mineral från Långban, Harstigen och Nordmark.  Flera nya sällsynta stuffer har tillkommit under senare tid. Temamontern har bergarter från hela världen.

Vi har diverse utrustning som står till medlemmarnas förfogande:

diamantsåg, mikroskop, UV-lampor, radioaktivitetsmätare med mera. Dessutom har vi många aktuella tidningar och böcker om geologi och mineralogi och en bra samling med referensmineral. 

Museet fungerar också som möteslokal. Här finns plats för 18 personer vid bord, upp till 40 personer i biosittning. Bildkanon och vit duk finns samt möjlighet att ordna enkelt fika. Toalett finns i intilliggande byggnad.