Om oss

Om oss

Om VBGF

På Gammelgården har föreningen ett förnämligt Mineralmuseum med över 1000 mineral från i första hand Bergslagen.

Museet, som vi har döpt till "Bergslagens Mineralmuseum" har samma öppettider som Gammelgården och det är fri entré. Här finns mer information om museet.

I anslutning till museet på Gammelgården i Ludvika finns diamantsåg, mikroskop, UV-lampor, radioaktivitetsmätare med mera. Allt detta är tillgängliga för medlemmar.

 

Den här föreningen, VBGF, grundades den 17 april 1989. Nu har vi knappt 100 medlemmar – välkommen du också!


Länkar till hemsidor om geologi

Bli medlem

Nya medlemmar, unga som äldre, är alltid välkomna i föreningen! Inga förkunskaper behövs.


Medlem blir du genom att betala årsavgiften, som gäller för kalenderår, till Plusgiro 462 48 77 - 9

Kom ihåg att ange vem/vilka avgiften avser och adress 

samt E-mail.


Medlemsavgift är för enskild: 200 kronor
Familjemedlemsskap per familj: 250 kronor


För medlemmar är utflykter, föreläsningar och kurser
oftast gratis.

Kostnad för fika/mat kan tillkomma och man betalar själv transport eller samåkning vid utflykter.

Är du inte medlem, men vill följa med på någon av medlemsaktiviteterna: kostnaden för att delta är medlemsavgiften enligt ovan - både för det evenemanget och alla andra under samma kalenderår. Du får då dessutom vårt medlemsblad, Gedriten.

Information om våra aktiviteter får medlemmar genom medlemsbladet Gedriten. Alla kan också se informatio på vår facebook.