VBGF

Den 17 april 1989 grundades Västerbergslagens Geologiska Förening (VBGF), men hur gick det till:

Historia

Under sextio- sjuttio- och åttiotalen hade Gruvgeologen Folke Back kurser i geologi och mineralogi i Ludvikatrakten. Vi var många kursdeltagare som blev intresserade och fortsatte att träffas. Några gick med i våra grannklubbar i Borlänge, Kopparberg med flera orter. I mitten av åttiotalet flyttade Carl-Gustav Bjällerud ner från Norrland till Smedjebacken. Han var en duktig amatörgeolog som vunnit flera priser i Mineraljakten och hade en förnämlig mineralsamling. Med kommunens hjälp öppnade han butiken och stenutställningen Mineral Art i Grenanderska Fastigheten. Även han ordnade kurser i Geologi. Där samlades vi stenintresserade ofta och diskuterade allt som har med Mineralogi och stenar att göra. Några var nybörjare andra var rena proffs. Vi köpte och bytte stenar, vi pratade gruvor och fyndplatser. Snart dök frågan upp om vi inte skulle bilda en egen förening. Vi som bodde i Sveriges gruvtätaste område måste ju ha en egen förening. Sagt och gjort de som varit med på Folke Backs och Carl-Gustav Bjälleruds kurser kontaktades. De som gick att nå inbjöds till ett möte hos Carl-Gustav Bjällerud i Grenanderska Fastigheten den 17 april 1989. På mötet beslöt de 15 närvarande att bilda en ny amatörgeologisk förening med namnet Västerbergslagens Geologiska Förening. En provisorisk styrelse med följande sammansättning valdes:


Evald Persson, ordförande Erich Spicar, sekreterare

Börje Andersson, kassör Ulla Eriksson, ledamot

Kenneth Binning, ledamot


Förslag till stadgar och målsättning upprättades under sommaren. Nästa fråga - var skulle vi hålla till. Vi fick flera förslag på lokaler runtom i trakten, men vid ett möte på Ludvika Gammelgård där Torsten Dybeck var med så föll allt på plats. Han erbjöd oss gamla expeditionen i Grufmanska loftboden att hyra från oktober 1989 till rimliga villkor. Vi fann oss väl tillrätta på Gammelgården. Med Sven Åhls och alla andra trevliga människors hjälp byggde vi inom ett år upp en egen klubblokal och samlingsplats. Vi fixade bord och stolar, möbler och hyllor till böcker och alla stenar som på olika sätt kom till klubben. Under hösten 1989 hade klubben redan 40 medlemmar.

Resten är nutidshistoria - i dag har föreningen över 120 medlemmar och nu planerar styrelsen för kommande 10-årsperiod – med planer på utökat museum för våra idag uppskattningsvis 10.000 egna stuffer, en stenpark för barn och mycket annat. Noterat fritt ur minnet – Evald Persson


Nutid och föreningens syfte:

Föreningen har som syfte att främja intresset för geologi, mineralogi och bergsbruk. Föreningen ordnar under sommarhalvåret exkursioner och utflykter till intressanta platser som gruvor, varpar, hyttor, m.m. På Ludvika Gammelgård har föreningen en klubblokal där det bl.a. finns en stor samling med referensmineral från främst Norden, en hel del litteratur om mineral och geologi samt div. utrustning som diamantsåg, mikroskop, UV-lampor, radioaktivitetsmätare m.m. Vi har även en dator med SMIDA:smineraldatabas där föreningens flera tusen olika mineral är dokumenterade. Allt står till medlemmarnas förfogande. Första onsdagen i månaden kl. 19.00 - 21.00 är det ofta någon aktivitet i klubblokalen eller mineralmuseet med föredrag om geologi, mineralogi eller liknande. Mera information om program och andra aktiviteter finns på Startsidan som öppnas när du öppnar VBGF's hemsida.

Nya medlemmar unga som äldre är alltid välkomna i föreningen! Inga förkunskaper behövs. Ta kontakt med ordförande eller annan styrelsemedlem genom att ringa eller mejla via föreningens e-post kontakt@vbgf.se, eller genom att klicka på länken kontakt på startsidan så får du upp ditt eget e-postformulär.

Medlemsavgiften är 150:- för vuxen och 25:- för övrig familjemedlem samt ungdom under 18 år. Plusgiro 462 48 77 – 9

På Gammelgården har föreningen ett förnämligt Mineralmuseum med över 1000 mineral från i första hand Bergslagen. Museet, som vi nu har döpt till "Bergslagens Mineralmuseum" har samma öppettider som Gammelgården och det är fri entré. För mera information om museet klicka på startsidans länk MUSEET.


Styrelse 2021:

Ordförande          Håkan Wieck                      072 5614844

V. ordförande       Viljo Vehmanen                  0240-23848       

Sekreterare          May Persson                        0240-75223

Kassör                 Marianne Sahlin

Ledamot              Monica Holmqvist              0240-15412

Ledamot              Per Krainer

Ledamot              Evald Persson                      0240-15069, 070-3409210               

Ledamot              Anna Yng                             076 0687055                     

Suppleant            Kjell Ottenhag                      070 3801489

                             Webbansvarig     Håkan Wieck     

Uppdaterad   2021-11-10                        

 

 

Interiör med olika mineralmontrar i museet

 

Mineralsamling i klubblokalen