Exkursionen 2010 Brunnsjögruvan/Hasselhöjden

Här presenteras några trevliga bilder från den spännande exkursionen

 Glada mineralletare startar promenad 300 m mot varphögarna

Stuffen klar att kollas

Evald på västra varpen

Asbeferrit kan man hitta här liksom Stilpnomelan

Snabba slag spräcker stenen

Stilpnomelan (tidigare kallad Ekmanit hittades först här dvs. typplokal)

Tyvärr har folk haft de tre gruvhålen som soptipp

Eric vid Hasselhöjdens kalkbrott (nu dykgruva också)

Talk från Hasselhöjdens kalkbrott