Sorosilikater


Klass VIII:2  Sorosilikater (av grekiska soros = grupp)


I Sorosilikater är två SiO4-tetraedrar bundna till varandra i ett hörn med en gemensam syreatom.

till (Si2O7)6-- joner.

Allanit(-Ce)

(Ca,Ce,La)2(Al,Fe)3Si3O12(OH)

Aktinolit

Bastnäs Vstm

Barylit  BaBe2Si2O7

Tilasit

Långban Vrm

Barysilit  Pb8Mn(Si2O7)3

Harstigen Vrm

Clinozoisit

Ca2Al3Si3O12(OH)

Twistbo Ludvika

Cyprin (Vesuvian med koppar)

Ca19(Al,Mg,Fe)13Si18O68(O,OH,F)10

Sauland Norge

Ilvait

CaFe3+(Fe2+)3(Si2O7)(OH)

Gåsgruvan Persberg Vrm

Dissakisit-(Ce)

Ca(Ce,La)MgAl2(SiO4)3(OH)

Östanmossagruvan  Norberg


Jinshajiangit

(Ba,Ca)4(Na,K)5(Fe2+,Mn)15(Ti,Fe3+,Nb,Zr)8Si15O64(F,OH)6

Norra Kärr Gränna

Epidot

Ca2Al2(Fe,Al)Si3O12(OH)

Kalcit

Malsjöberg Ludvika

Kentrolit

Pb2Mn2Si2O9

Långban Vrm

Epidot

Ca2Al2(Fe,Al)Si3O12(OH)

Älgfall Kopparberg

Kornerupin

Mg3Al6(Si,Al,B)5O21(OH)

Kragerö Norge

Molybdofyllit

Pb2Mg3Si3O8(OH)8

Långban Vrm

Molybdofyllit

Pb2Mg3Si3O8(OH)8

Kalcit

Långban Vrm

Piemontit

Ca2(Al,Mn,Fe)3Si3O12(OH)

Berghamn Kramfors Ång

Piemontit

Ca2(Al,Mn,Fe)3Si3O12(OH)

Kalcit

Jakobsberg Vrm

Thortveitit

(Sc,Y)2Si2O7

Yttrialit, Fältspat

Holmtjärnsbrottet Dlr


Vesuvianit

Ca19(Al,Mg,Fe)13Si18O68(O,OH,F)10

Sörvik Ludvika

Vesuvianit

Ca19(Al,Mg,Fe)13Si18O68(O,OH,F)10

Snösjön Malingsbo Dlr

Vesuvianit

Ca19(Al,Mg,Fe)13Si18O68(O,OH,F)10

Grossular

Snösjöns kalkbrott Dlr

Vesuvianit

Ca19(Al,Mg,Fe)13Si18O68(O,OH,F)10

Kalcit

Tennberget Ludvika

Vesuvianit

Ca19(Al,Mg,Fe)13Si18O68(O,OH,F)10

Wigströmsgruvan Vstm

Vesuvianit

Ca19(Al,Mg,Fe)13Si18O68(O,OH,F)10

Öraberget Ludvika

Västmanlandit-(Ce)

(Ce,La)3CaAl2Mg2[Si2O7][SiO4]3F(OH)2

Fluorbritholit, Dollaseit

Malmkärragruvan Norberg

Wöhlerit

NaCa2(Zr,Nb)(Si2O7)(O,OH,F)2

Nefelin

Tvedalen Norge

Wöhlerit

NaCa2(Zr,Nb)(Si2O7)(O,OH,F)2

Mikroklin

Tvedalen Norge

Wöhlerit

NaCa2(Zr,Nb)(Si2O7)(O,OH,F)2

Nefelin

Tvedalen Norge

Yttrialit-(Y)  Y2Si2O7

Holmtjörns kvartsbrott Dlr

Zoisit

Ca2Al3Si3O12(OH)

Diopsid

Garpenberg Dlr

Zoisit

Ca2Al3Si3O12(OH)

Lustigkulla Smedjebacken

Zoisit

Ca2Al3Si3O12(OH)

Kvarts

Gaulafossen Norge

Åskagenit-(Nd)

(Mn2+Nd)(Al2Fe3+)(Si2O7)(SiO4)O2

Åskagens kvartsbrott Vrm