Klass VI: Sulfater, kromater, molybdater och wolframater


Anhydrit CaSO4

Kopparkis

Falu gruva

Anhydrit CaSO4

Tyskland

Anhydrit CaSO4

Grängesberg

Anhydrit CaSO4

Grängesbergt

Anhydrit CaSO4

Okänd fyndort


Anhydrit CaSO4

Okänd fyndort

Anhydrit CaSO4

Zinkblände

Garpenberg

Baryt BaSO4

Herre Norge

Baryt BaSO4

Grängesberg

Baryt BaSO4

i alunskiffer

Flagbro, Skåne

Baryt BaSO4

Pottäng Alnön Mdp

Baryt BaSO4

Frankrike

Botryogen

MgFe(SO4)2OH.7H2O

Falu gruva

Botryogen

MgFe(SO4)2OH.7H2O

Halotrichit

Falu gruva

Brochantit Cu4SO4(OH)6 

Magnetit

Bastnäs Västmanland

Celestin SrSO4

Rüdersdorf Tyskland

Chalkoalumit

CuAl4(SO4)(OH)12.3H2O

Garpenberg Dlr

Gips CaCO3

Stollberg Dlr

Ferrimolybdit

Fe2(MoO4)3.8H2O

Bastnäs Vstm

Gips CaCO3

Stollberg Dlr

Gips CaSO4

Grängesberg

Gips CaSO4.2H2O

Lublin Polen

Gips CaSO4

Stollberg Dlr

Gips CaSO4.2H2O

Montalban, Spanien

Gips CaSO4.2H2O

Magnetit

Falu gruva

Gips CaSO4.2H2O

Pila, Polen

Gips (Alabaster)CaSO4.2H2O

Valterra, Italien

Halotrichit

FeAl2(SO4)4.22H2O

Falu gruva

Halotrichit

FeAl2(SO4)4.22H2O

Botryogen

Falu gruva

Jarosit

KFe3(SO4)2(OH)6

Pyrit

Bäsinge, Avesta

Krokoit PbCrO4

Tasmanien

Marienglas (Selenit) CaSO4

variant av gips

Tyskland

Langbeinit

K2Mg2(SO4)3

Tyskland

Melanterit FeSO4.7H2O

Rozerit

Kuså gruva, Dalarna

Molybdoscheelit CaWO4

molybdenhaltig scheelit, UV-ljus

Sandudden Dlr

Posnjakit

Cu4SO4(OH)6.H2O

Linarit

Källargruvan

Scheelit CaWO4

Yxsjöberg Vstm

Scheelit CaWO4

Yxsjöberg Vstm

Scheelit CaWO4

Björkdalsgruvan

Scheelit CaWO4

Grängesberg

Scheelit CaWO4

UV-ljus

Yxsjöberg Vstm

Scheelit CaWO4

UV-ljus

Yxsjöberg Vstm

Scheelit CaWO4

UV-ljus

Yxsjöberg Vstm

Wermlandit

(Ca,Mg)Mg7(Al,Fe)2(SO4)2(OH)18.3H2O

Långban Vrm

Wroewolfeit

Cu4(SO4)(OH)6.2H2O

Bastnäs Vstm

Wulfenit PbMoO4

Bou Beker

Marocko

Sidan uppdaterad 2019-02-25