Magmatiska bergarter sida 2


Tillbaka till Startsida mineralsamling

Obsidian

Nya Zeeland

Obsidian

Nya Zeeland

Olivinlava

Hawaii

Pegmatit

med schörl och beryll

Fredmundsberg Ludvika

Pegmatit

med beryll

Kolsva Vstm

Pegmatit

med cordierit

Jättendal Hls

Permisk lava

Horten Norge

Porfyr

Blyberg Dlr

Porfyr

Idre Dlr

Porfyr

Malingsboåsen Dlr

Porfyr

Okänd fyndort

Porfyr

slirig

Särnaheden Dlr

Porfyr

Älvdalen Dlr

Porfyrit

Blyberg Dlr

Rapakivigranit

Ylämaa Finland

Rapakivigranit

Åland Finland

Rombporfyr

Oslofältet Norge

Rombporfyr

Oslofältet Norge

Skriftgranit

Stripåsen Norberg Vstm

Spilit

Garpenberg Dlr

Syenit

Trängslet Dlr

Syenit

Vaggeryd Små

Särnait

Särnaheden Dlr

Sövitkalksten

Alnön Mdp

Tinguait (Fonolit)

Särna

Tonalit

Skattllösberg Ludvika

Trachyt

Siebengebirge Tyskland

Ultrabasit

Kragerö Norge

Vulkanisk breccia

Stuttgart Tyskland

Åsbydiabas

Åsens by Dlr

Ögongranit

Malingarna Nyhammar Dlr

Ögonporfyr

Flickerbäcken Idre Dlr

Ögonporfyr

Flickerbäcken Idre Dlr

Öjediabas

Västerdalarna

Öjediabas

Bergsbacken Transtrand Dlr

Öjediabas

Bergsbacken Transtrand Dlr

Öjediabas

Västerdalarna